Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle contacten, overeenkomsten en sitebezoeken van Mireille regelt, gevestigd aan Cromhoutstraat 4, Enkhuizen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mireille regelt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mireille regelt Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het toesturen van informatie of een offerte 
 • de uitvoering van uw boeking
 • toesturen van de factuur
 • verzenden van onze nieuwsbrief 
 • u een presentje/kaartje te sturen bij bepaalde gelegenheden
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Mireille regelt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening optimaal te kunnen leveren. Als u een arrangement boekt, dan zijn we wettelijk verplicht om de door u verstrekte persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Dit is om fiscale en administratieve redenen. 

Bij de aanvraag van informatie of een offerte zullen we de gegevens zo kort mogelijk, maar hooguit 1 jaar bewaren. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Mireille regelt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Mireille regelt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken om deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mireille regelt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De gegevens uit ons boekingssysteem staan opgeslagen op externe beveiligde  servers van Wiersma Informatie-Systemen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info